Algemeen

Wijnkasteel BVBA hecht veel belang aan uw privacy. Uw gegevens zullen uitsluitend gebruikt en bewaard worden voor de bedrijfswerking van Wijnkasteel BVBA, zoals het afhandelen van de bestellingen en, indien aangemeld voor de nieuwsbrief, het sturen van eigen aanbiedingen en promoties. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot info@wijnkasteel.com.

Laatste update op 1 juli 2019

Definties

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een natuurlijk persoon (de betrokkene genoemd in de privacywet) die rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd wordt of kan worden. Dit kunnen gegevens zijn als: de naam van een persoon, een foto, een telefoonnummer (zelfs een telefoonnummer op het werk), een code, een bankrekeningnummer, een e-mailadres, een vingerafdruk, … .

Een verwerking van gegevens is elke bewerking of elk geheel van bewerkingen van persoonsgegevens. Die bewerkingen zijn bijzonder gevarieerd en hebben onder meer betrekking op de verzameling, bewaring, gebruik, wijziging, mededeling van de gegevens.

Het doel

Contact
We hebben gegevens nodig om contact op te kunnen nemen in geval van nood of om je verder te helpen met een probleem of klacht.

Dienstverlening
Het verlenen van toegang tot onze website, zoals inloggen op uw account.

We zijn soms genoodzaakt een derde partij of onderaannemer in te schakelen voor het uitvoeren van onze diensten. Denk hierbij aan een Payment Service Provider voor het afhandelen van betalingen of een leverancier om pakketjes af te leveren. Deze derde partijen worden steeds zorgvuldig geselecteerd.

Prestaties opvolgen
Om inzicht te krijgen over het gebruik van onze website of producten. Zo weten we welke pagina’s eventueel verbetering kunnen gebruiken of welke diensten en producten voor jou specifiek een meerwaarde kunnen bieden.

Wettelijke verplichtingen
In heel wat gevallen zijn we verplicht om bepaalde persoonsgegevens te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties.

Over welke gegevens gaat het?

Persoonlijke identificatiegegevens
Zoals naam, adres en telefoonnummer. Deze gegevens hebben we onder meer nodig om je aan te kunnen spreken, contact op te nemen (in noodgevallen), pakketten te versturen en voor het opstellen van facturen. Dus ook om te voldoen aan de wettelijke (fiscale en boekhoudkundige) verplichtingen. Ook bij juridische kwesties kan Wijnkasteel BVBA verplicht worden om deze gegevens op een vertrouwelijke manier aan de overheden mee te delen.

Klantnummer en factuurnummer
We kennen iedere klant een unieke klantnummer toe, zodat we de klant sneller kunnen identificeren en helpen. De factuurnummer zijn we verplicht bij te houden om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Bedrijfsgegevens
Hoewel deze gegevens niet altijd directe persoonsgegevens zijn, vragen wij de (bedrijfs)naam , het vestigingsadres en het BTW nummer.

E-mailadres
Deze wordt bijgehouden om je belangrijke berichten te sturen over je bestelling, offerte of account. Maar ook om nieuwsbrieven up to date te houden, je de nieuwste ontwikkelingen te sturen of om contact op te nemen.

Elektronische identificatiegegevens
Wijnkasteel.com kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de wijnkasteel-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de website permanent te

Hoelang bewaren we jouw gegevens?

  • Op basis van de wettelijke fiscale bewaarplicht moeten we factuurgegevens, transactiegegevens en overige financiële gegevens 7 jaar bewaren.
  • Niet afgeronde bestellingen of geannuleerde bestellingen worden maximum  7 dagen bewaard alvorens deze automatisch verwijderd worden.
  • Gebruikersaccounts worden automatisch na 7 jaar inactiviteit verwijderd. De bestellingen zullen omgezet worden in gast-bestellingen.

Persoonsgegevens van minderjarigen

Onze alcoholische dranken worden niet verkocht aan personen onder de 18 jaar. Bij het betreden van onze website wordt je geboortedatum gevraagd worden, deze wordt echter nooit opgeslagen en ons systeem anonimiseert dit automatisch na de controle.

Recht op inzage

De gebruiker beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Wijnkasteel BVBA, Kasteelstraat 9, 3770 Genoels-Elderen, info@wijnkasteel.com gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Hoe houden we uw gegevens veilig?

  • Alle medewerkers gaan correct om met vertrouwelijke gegevens en krijgen de nodige bijscholing.
  • Enkel geautoriseerde personen hebben toegang tot uw persoonsgegevens.µ
  • We maken gebruik van SSL-certificaten voor een veilige overdracht van uw gegevens en communicatie naar ons.

Wat bij een datalek?

Een datalek is een beveiligingsincident waarbij Persoonsgegevens, die de Verwerker namens de Verwerkingsverantwoordelijke beheert, mogelijk verloren zijn gegaan of onbedoeld toegankelijk waren voor derden. Het gaat om gegevens die te koppelen zijn aan deze personen, zoals, maar niet beperkt tot, namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, logingegevens, cookies, IP adressen of identificerende gegevens van computers of telefoons.

Wijnkasteel BVBA zal binnen de 24 uur, nadat wij hiervan op de hoogte zijn, de GBA (=Gegevensbeschermingsautoriteit) en de Verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte stellen van iedere veiligheidsinbreuk of ieder integriteitsverlies. Deze zal u op zijn beurt verwittigen als u slachtoffer bent van een datalek.

Derde partijen

Voor een goede uitvoering van onze overeenkomsten is het soms noodzakelijk dat wij gebruik van maken van derde partijen.

  • Zo gebruiken wij bijvoorbeeld betaaldiensten als Sisow om betalingen makkelijk te maken. Meer informatie vind je op de privacyverklaring van Sisow.
  • In sommige gevallen kunnen we ook verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties. Denk hierbij aan belastingtechnische redenen of politievordering.
  • Voor het verzenden van pakketten werken wij samen met andere organisaties zoals Sendingwines. Als we jouw persoonsgegevens niet meedelen kunnen we geen pakket op naam verzenden en zal de levering in het gedrang komen.

Websites van derden

Deze privacyerklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wanneer je klikt op een Social Media button (zoals Facebook), dan is het mogelijk dat de beheerders van deze website je persoonsgegevens verzamelen.

Contactgegevens

Mocht je na deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens: Wijnkasteel BVBA
Adres maatschappelijk zetel:
Kasteelstraat 9
3770 Genoels-Elderen
E-mail: info@wijnkasteel.com
Tel: +32 12 39 13 49
Ondernemingsnummer: BTW BE 0452.145.803

Of via ons contactformulier.